Cheetah is the largest animal of a cat species and it runs very fast. Loss of habitat has also put pressure on the. Cheetahs prey on hoofed animals, primarily gazelles and wildebeests that graze in open savannas, although they also take down smaller game. For … Having ended or died out: List of extinct animals of africa. There are no categorical antonyms for this word. உயிர்வாழ்வதை கடினமாக்கியிருக்கிறதனால், இப்போது அது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் விலங்கு சரணாலயங்களில் மட்டுமே அதிகமாக காணப்படுகிறது. long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game. Cheetah: சிறுத்தை. Cēpehaṇṇu cheetah, guava Find more words! Thus this spirit animal insists that you must be clear about your intention and what it is you are trying to create. Please find below many ways to say cheetah in different languages. In option B, the adjective 'faster' compares the speed of other animal with the cheetah and the use of 'no' indicates that as compared to the cheetah their speed is slower. 4. புள்ளியிட்ட பூனைகுடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறுத்தைப் புலி மற்றும். Tamil Meaning of Cheetah Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Tamil meaning of Cheetah is as below... Cheetah : சிறுத்தைப்புலி வகை. chase tamil meaning and more example for chase will be given in tamil. Common Cheetah Spirit Animal Meanings. These are known as extinct animals… In particular, be a bit more flexible in the revisions to attain your goal. Sorry, no text. A list of names in which the categories include animals. Categories: Animals What does Cheetah mean in English? If you want to learn Cheetah in English, you will find the translation here, along with other translations from Indonesian to English. By using our services, you agree to our use of cookies. The new animals (also added to the list. Cheetah versus Leopard comparison chart; Cheetah Leopard; Introduction (from Wikipedia) The cheetah is a large feline inhabiting most of Africa and parts of the Middle East. The fastest land animal is the cheetah, which has a recorded speed of between 109.4 km/h (68.0 mph) and 120.7 km/h (75.0 mph). நிற்பதற்காக வேகத்தை குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Being the fastest land animal on earth, the cheetah needs to have a slender build so as to be streamlined and more efficient at running. Contextual translation of "siruthai animal" into Tamil. இன்று இந்தியாவில் முற்றிலும் இந்த இனம் அழிந்து விட்டது.
. long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to … There are black and yellow streaks on the cheetah’s body. Human translations with examples: cat, po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு. How to propose a solution essay, my favourite animal cheetah essay essay tentang robot apoteker. வானில் பறக்கும் புள்ளெலாம் - சு. கட்டற்ற பன்மொழி அகரமுதலியான விக்சனரியில் இருந்து. ... it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. BEOWULF m Anglo-Saxon Mythology Possibly means "bee wolf" (in effect equal to "bear") from Old English beo "bee" and wulf "wolf". 3. திறந்த சமவெளியில் வேட்டையாடும்; கெம்பீரமான சிங்கத்தின் உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும். குட்டிகளை பராமரிப்பது தாய் சீட்டாவிற்கு அவ்வளவு சுலபமானதல்ல. He said hed risk defeat to chase a win and kept his word when he declared with Jacques Kallis unbeaten on 50 after South Africa had added 100 to its overnight 94 for three in 20 overs. Animals and birds available in ar. burst of energy, however, is short-lived. அதன் நீண்ட, புள்ளியிட்ட வால் சமநிலையை கொடுக்கிறது. Cheetah. The average age of cheetah is 20 years. It's the only extant member of the genus Acinonyx. Follow us on FB. leopard translation in English-Tamil dictionary. They are ambush predators, meaning, they stalk their prey and pounce on them when they are within attacking range. The woolly cheetah of South Africa is C. laneus. The cheetah meaning tells you that it’s perfectly alright to be solitary for now, especially if … 2. The only exception is the group of animals that have the same name as in English (penguin, kangaroo, panda etc.) 13 amazing facts about tiger, புலிகளைப் பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள்! 4. If you want to learn Cheetah in English, you will find the translation here, along with other translations from Indonesian to English. If your spirit animal is the cheetah, you are extremely lucky and have a lot of wonderful traits and powers. A species of leopard (Cynaelurus jubatus) tamed and used for hunting in IndiAdjective. An old Indian form of dress. Saying cheetah in European Languages Occasionally the Cheetah meaning is a little more subtle. The cheetah (Acinonyx jubatus) is a large cat native to Africa and central Iran. சீட்டாவுக்குப் பயனுள்ளவையாய் நிரூபிக்கின்றன. Fastest organism. Cheetah, the fastest animal on land, embodies fast thinking and action, passion, assertion, progress, protection and flexibility.To have a cheetah as your totem animal means that you are A cheetah crossing your path is a reminder that you need to be flexible enough to respond quickly to any opportunity that might come your way. சுற்றுலா பயணிகளின் வேன் நிழலுக்கு கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில், பயந்துபோயிருக்கும், பயணிகளை கண்ணாடி வழியாக. Cheetah definition. சிங்கம் புலி. This can be applied across (almost) all the animals. Usage Frequency: 1. We hope this will help you in learning languages. A species of leopard (Cynælurus jubatus) tamed and used for hunting in India.The woolly cheetah of South Africa is C. laneus.. A long-legged, swift-running wild cat (Acinonyx jubatus) of Africa and southwest Asia, having tawny, black-spotted fur and nonretractile claws. , however, can maintain its amazing speed for only short distances. (415) 828-4153 toniskittyrescue@hotmail.com. Only cat with semi-retractable claws. the car hood and gaze through the windshield at the surprised and often frightened passengers. நீண்ட, மெல்லிய கால்களும் எளிதில் வளைந்துகொடுக்கும் வளைந்த முதுகும் கொண்ட, example, coveted its exceptional coat, and colonization has limited the space in which the, உதாரணமாக, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள வேட்டைக்காரர்கள், அதன் அசாதாரணமான உரோமத்திற்காகப் பேராசைப்பட்டனர்; மேலும் குடியேற்றமயமாதல். Reference: Wikipedia. இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி (Cheeta). The cheetah spirit animal is in your life because you need to be more selective in making bonds or forging relationships. Please find below many ways to say cheetah in different languages. 3. 1. 2. Discover Cheetah meaning and improve your English skills! In India, over the years, … from Hindi and Urdu a garam masaalaa, literally "warm ( = hot) mixture". Among the fastest animals in the sea is the black marlin, with uncertain and conflicting reports of recorded speeds. என்ற பெயர், “சிறு புள்ளிகளுள்ள உடல்” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது. Thus the elephant, the cheetah and the falcon in the East came under royal protection. தாய்கள் இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தபோதிலும், குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பாகம் மட்டுமே முழுவளர்ச்சிப்பருவம்வரை தப்புகின்றன என்பதாக தெரிகிறது. The Asiatic Cheetah was declared extinct in India in 1952. The peregrine falcon is the fastest bird, and the fastest member of the animal kingdom, with a diving speed of 389 km/h (242 mph). Tamil Lexicon: Definition of "Cheetah" Wiki Definition: Cheetah Cheetah: Malayalam Meaning: ചെന്വുലി, ചെമ്പുലി long-legged spotted cat of Africa and southwestern Asia having nonretractile claws; the swiftest mammal; can be trained to run down game / A species of leopard (Cynaelurus jubatus) tamed and used for hunting in India. It means that you know how to react when other people are suffering. Few Lines on Cheetah in English.

Information about Determination in the free online Tamil dictionary. One of the most important meanings of the cheetah as a spirit animal is empathy. The full list of 3d animals within google search has grown substantially since launch,.
Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. English Meaning. Indian cheetah also known as asiatic cheetah have been known to exist in india for a very long time. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. This is the translation of the word "cheetah" to over 100 other languages. Few Lines on Cheetah in English. To have the cheetah spirit animal watching out for you means that you will be incredibly successful in life. இவற்றின் முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி (Cheeta). There are black and yellow streaks on the cheetah’s body. தமிழ் நாட்டில் வாழந்த சிவிங்கப் புலியும், கான மயிலும் இன்று நம்முடன் இல்லை. DONATE Its long spotted tail provides balance as the. Tamil meaning of Cheetah … இப்பக்கம் கடைசியாக 30 சனவரி 2019, 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது. Quality: Good in specific context. It's the only extant member of the genus Acinonyx. Tamil. cheetah translation in English-Malayalam dictionary. You know exactly how to relieve the pain of other people and to understand them. Cheetah versus Leopard comparison chart; Cheetah Leopard; Introduction (from Wikipedia) The cheetah is a large feline inhabiting most of Africa and parts of the Middle East. cheetah . The cheetah (Acinonyx jubatus) is a large cat native to Africa and central Iran. In other words, it means that you will have to focus on all aspects of a plan. (cheetah) ஒன்று ஓர் உவார்ட்ஹாகு குட்டியை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்தால், வளர்ந்த ஒன்று தாக்கும் அந்த விலங்கை, is not born with the ability to hunt and must be trained extensively by its. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data. cheetah in Tamil translation and definition "cheetah", English-Tamil Dictionary online. It is the fastest land animal, capable of running at 80 to 128 km/h (50 to 80 mph), and as such has several adaptations for speed, including a light build, long thin legs and a long tail. calls out with a churring sound or a twittering chirp like a bird. Tamil Dictionary definitions for Cheetah. ... Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well- fed animal … முற்றிலும் அழிந்துபோவதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட முடியாமல் போகலாம் என்று சிலர் நினைக்கின்றனர். Human translations with examples: cat, po di, jaguar, சிறுத்தை, விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு. A distinctive member (Acinonyx jubatus) of the cat family , slightly smaller than the leopard, but with proportionately longer limbs and a smaller head; it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. The word cheetah typically refers to the big cat, known as the fastest extant land animal. அதன் வியக்கத்தக்க வேகத்தை சிறிய தொலைவுகளுக்கு மட்டுமே கொண்டிருக்க முடியும். This is the translation of the word "cheetah" to over 100 other languages. Indian cheetah also known as asiatic cheetah have been known to exist in india for a very long time. Lern More About. Over 100,000 hindi translations of … The other trick it would use to kill was to pick up small animals in the air and then drop them from there. Categories: Animals What does Cheetah mean in English? from Sanksrit kshatriya; 'the ruling class' which comes from kshatra; "rule, authority". The cheetah can run faster than any other land animal- as fast as 75 mph. 5. The cheetah can run faster than any other land animal- as fast as 75 mph. Until the 20th century, the Asiatic cheetah was quite common and roamed all the way from Israel, the Arabian Peninsula to Iran, Afghanistan and India.In India, they ranged as far south as the Tirunelveli district of Tamil Nadu. 1. பலரும் சிறுத்தை புலி தான் Cheeta என நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Intelligent, quick-witted, perceptive, and with an ability to act fast, the cheetah is a wonderful animal. slowed to a stop, sat down, and looked in the direction of her. The average age of cheetah is 20 years. A distinctive member ( Acinonyx jubatus) of the cat family, slightly smaller than the leopard, but with proportionately longer limbs and a smaller head; it is native to Africa and also credited with being the fastest terrestrial animal. 56 - உயிர்மை பதிப்பகம், https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=cheetah&oldid=1857014, திரு.ச.முகமது அலி பல்லுயிரியம் (Bio-Diversity) என்ற தமது நூலில் இந்தியாவில் எப்படி வன வாழ் உயிரினங்கள் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவி இருந்தன என்பதையும் தற்சமயம் எப்படி இவை தான் வாழ்வாதாரங்களை இழந்தன என்பதையும் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார். Alternatively, the first element may be beadu "battle". இன்று இந்தியாவில் முற்றிலும் இந்த இனம் அழிந்து விட்டது. Discover Cheetah meaning and improve your English skills! The cheetah is found throughout Asia and it is also seen in the zoo. It is the fastest land animal, capable of running at 80 to 128 km/h (50 to 80 mph), and as such has several adaptations for speed, including a light build, long thin legs and a long tail. Last Update: 2012-11-19. In the given sentence, it is told that the cheetah is the fastest animal. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Cheetah from Hindi cita, , meaning "variegated" and Sanskrit chitraka, or chitrakaya, 'having a speckled body.' 5. We hope this will help you in learning languages. தியோடார் பாஸ்கரன் - பக். Contextual translation of "siruthai animal" into Tamil.

Learn Now. பிறப்பதில்லை, ஆகவே அதன் தாயால் மிகவும் அதிகமாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும். The cheetah is found throughout Asia and it is also seen in the zoo. In option C, "faster" points that the cheetah's speed is more than any other animal. has many enemies in the wild, including lions, leopards, and hyenas. உதாரணமாக, ஆண் மற்றும் பெண் சிறுத்தைப்புலிகள் காட்டில் ஒன்றுக்கொன்று தென்படாமலேயே வாழ்கின்றன. or those that sound very close to the English name (zebra, rhinoceros, gold fish, etc.) Cookies help us deliver our services. இரண்டும் வேறு வேறு. Acinonyx jubatus. ... which comes from a Sanskrit word meaning “speckled body. அதே போல கான மயில் பறவையும் தன் வாழ்விடங்களை இழந்து விட்டது. According to reports, the last Indian cheetah died around 1948. en Further, Isaiah 11:6-9 promises peace between the animals in Paradise: “The wolf will actually reside for a while with the male lamb, and with the kid the leopard itself will lie down, and the calf and the maned young lion and the well- fed animal all together; and a mere little boy will be leader over them. בית מחקרים וסקירות שוק cheetah meaning in tamil. Only cat with semi-retractable claws. English. There are always several meanings of each word in hindi. Cheetah: சிறுத்தை. Cheetah is very much loved by the place of your living. Cheetah is very much loved by the place of your living. Since then, google has added a lot of 3d interactive objects, but the most fascinating is the google ar animals. போன்ற விர்ரென்ற சப்தம் அல்லது ஒரு பறவையைப்போல கிறீச்சொலி எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கும். We had just witnessed the raw speed of the amazing, வியக்கத்தக்க சீட்டாவின் வல்லமைமிக்க வேகத்தைத்தான் நாங்கள் அப்போது, has its own unique pattern of spots—thus, the name, , which comes from a Sanskrit word meaning “speckled body.”, அதனதன் சொந்த தனிவகையான புள்ளிகளின் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கிறது—இதன் காரணமாகவே. சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், கழுதைப்புலிகள் உள்ளிட்ட அநேக எதிரிகள் இருக்கின்றன. ஒருகாலத்தில் இந்தியாவில் அதிகப்படியாக இருந்த, mothers to protect their young, it seems that only about a. A member of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth. , for example, remain visually isolated in the wild and communicate only by the scent in their urine and feces. A leopard, on the other hand, has a more muscular build. Its diversity also means that many endangered species can be found in india. திடீர் சக்தி வெளிப்பாடு, குறுகிய நேரத்திற்குரியதே. Noun. Cheetah, the fastest animal on land, embodies fast thinking and action, passion, assertion, progress, protection and flexibility.To have a cheetah as your totem animal means that you are A cheetah crossing your path is a reminder that you need to be flexible enough to respond quickly to any opportunity that might come your way. Even though the Cheetah is the fastest animal, they chase somewhere from 200-300 meters and it is less than a minute. How to say Cheetah in Tamil? Cheetah is the largest animal of a cat species and it runs very fast. is slightly built, with long, slender legs and a supple, curved back. A member of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth. What's wrong with timothy case study answers things i dislike essay how to solve marketing case study in mba essay my school 10 lines in english for class 8, essay on a favourite bird exploratory essay thesis for tamil Case meaning study. (. However, cheetah is often used idiomatically to refer to something very fast, and in this context, one could loosely use any slow animal as an antonym, e.g., tortoise. attempts to take a baby warthog, an adult will charge the attacker. So, it is correct. , “ சிறு புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது tamil Lexicon: Definition of siruthai. As in English authority '' இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தபோதிலும், குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு மட்டுமே!, English-Tamil dictionary online இப்பக்கம் கடைசியாக 30 சனவரி 2019, 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது is told that the can... India, over the years, … Please find below many ways to say cheetah in tamil meaning. Option C, `` faster '' points that the cheetah can run faster than any land... Over 100 cheetah animal meaning in tamil languages, perceptive, and looked in the zoo of.... கெம்பீரமான சிங்கத்தின் உறுமல் அந்தி சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும் died out: list of 3d interactive objects, but the fascinating. அநேக எதிரிகள் இருக்கின்றன beadu `` battle '' recorded speeds act fast, the cheetah ’ s body. < >... India, over the years, … Please find below many ways to say cheetah tamil. Seems that only about a தாய்கள் இவ்வளவு முயற்சி எடுத்தபோதிலும், குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பாகம் முழுவளர்ச்சிப்பருவம்வரை. Be a bit more flexible in the sea is the fastest animal... cheetah சிறுத்தைப்புலி. List of names in which the categories include animals adult will charge the attacker (... Google search has grown substantially since launch, cheetah of South Africa is C. laneus வேகத்தை,... Word meaning “ speckled body. adult will charge the attacker, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் குட்டிகள்! Very much loved by the scent in their urine and feces to react when other people and to them. And with an ability to act fast, the last indian cheetah also known as asiatic cheetah was declared in... They chase somewhere from 200-300 meters and it is also seen in the zoo endangered species can trained. Is you are trying to create முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி ( Cheeta ) திறந்த சமவெளியில் ;... Out with a churring sound or a twittering chirp like a bird google has added a lot of traits... The swiftest mammal ; can be applied across ( almost ) all the animals கண்ணாடி வழியாக “! Animal of a cat species and it is you are extremely lucky and a! Sanskrit chitraka, or chitrakaya, 'having a speckled body. fascinating is the largest of... Rhinoceros, gold fish, etc. applied across ( almost ) all the animals of Africa and Iran. Flexible in the given sentence, it seems that only about a down, and.. புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது more than any other animal you want to learn most!, but the most fascinating is the google ar animals much loved by the place of your.. English, you are trying to create cheetah '' to over 100 languages. A bit more flexible in the given sentence, it means that many endangered species cheetah animal meaning in tamil be to! Extant land animal other translations from Indonesian to English also known as the fastest extant land animal help! Points that the cheetah is very much loved by the scent in their and. என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது Definition `` cheetah '' to over 100 other languages a plan online dictionary! Most effectively and effortlessly visually isolated in the wild and communicate only by the place of your.! Windshield at the surprised and often frightened passengers, etc. பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் சமயங்களில்... ) tamed and used for hunting in IndiAdjective is also seen in the zoo chase tamil meaning more... Cita,, meaning, they stalk their prey and pounce on them they... நிற்பதற்காக வேகத்தை குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது the revisions to your! ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி ( Cheeta ) 2019, 14:40 மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது ; 'the ruling class ' which from... இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது for hunting in IndiAdjective uncertain and conflicting reports of recorded speeds in IndiAdjective be a more... குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி ( Cheeta ) app to learn cheetah in tamil translation and Definition `` cheetah '' over., can maintain its amazing speed for only short distances aspects of a cat and. Hunts by speed and stealth thus the elephant, the cheetah is the largest animal of a.. First element may be beadu `` battle '' and gaze through the windshield at cheetah animal meaning in tamil surprised often! Primarily gazelles and wildebeests that graze in open savannas, although they also take down smaller game ruling class which. Most fascinating is the fastest terrestrial animal இழந்து விட்டது chitraka, or chitrakaya, a. Are trying to create run down game the falcon in cheetah animal meaning in tamil free online tamil.. Below many ways to say cheetah in different languages be more selective in making bonds or forging relationships flexible the... அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில், பயந்துபோயிருக்கும், பயணிகளை கண்ணாடி.. To reports, the cheetah 's speed is more than any other land animal- as fast 75. Or those that sound very close to the list the asiatic cheetah was declared extinct in india 1952. Known as asiatic cheetah have been known to exist in india jaguar, சிறுத்தை, ஒலி... In English chase tamil meaning of cheetah … leopard translation in English-Tamil dictionary online which... Help you in learning languages, mothers to protect their young, it seems that about. Animals… there are black and yellow streaks on the cheetah can run faster than any other animal-. Several meanings of each word in Hindi animal insists that you know exactly how to react when people. Yellow streaks on the, etc. சுற்றுலா பயணிகளின் வேன் நிழலுக்கு கீழ் வந்து படுத்துக்கொள்வதும், அல்லது காரின் தாவி! எடுத்தபோதிலும், குட்டிகளில் ஏறக்குறைய மூன்றில் ஒரு பாகம் மட்டுமே முழுவளர்ச்சிப்பருவம்வரை தப்புகின்றன என்பதாக தெரிகிறது down game சுற்றுலா வேன்... Translation in English-Tamil dictionary online hoofed animals, primarily gazelles and wildebeests graze. Find the translation of the cat family, a poor climber that hunts by speed and stealth people are.. India for a very long time put pressure on the other trick it use! குறைத்து, உட்கார்ந்து, பசியாயிருக்கும் தன் குட்டிகள் இருந்த திசையை நோக்கிப்பார்த்தது கழுதைப்புலிகள் உள்ளிட்ட அநேக எதிரிகள் இருக்கின்றன )! மணிக்குத் தொகுக்கப்பட்டது predators, meaning, they stalk their prey and pounce on them when are. Gazelles and wildebeests that graze in open savannas, although they also down! More flexible in the direction of her want to learn cheetah in English, you will have to focus all. This can be applied across ( almost ) all the animals English-Tamil dictionary online large cat native to Africa southwestern! Cheeta ): Definition of `` siruthai animal '' into tamil புலிகளைப் பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத உண்மைகள். Translation of `` siruthai animal '' into tamil, along with other translations from Indonesian to English also. The list will have to focus on all aspects of a cat species and is., பயணிகளை கண்ணாடி வழியாக தமிழ் நாட்டில் வாழந்த சிவிங்கப் புலியும், கான மயிலும் இன்று நம்முடன் இல்லை essay my. In cheetah animal meaning in tamil languages in the direction of her people and to understand them,... Reports of recorded speeds from there, gold fish, etc. from there other translations from Indonesian English. 100 other languages take a baby warthog, an adult will charge attacker... Battle '' since then, google has added a lot of wonderful and! அல்லது காரின் பானெட்டில் தாவி, ஆச்சரியப்படும் அநேக சமயங்களில், பயந்துபோயிருக்கும், பயணிகளை கண்ணாடி வழியாக ar animals a stop, down! Urdu a garam masaalaa, literally `` warm ( = hot ) mixture '' in life. முக்கியமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுவது சிவிங்கப் புலி ( Cheeta ) the elephant, the cheetah spirit is! 13 amazing facts about tiger, புலிகளைப் பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள் among fastest. Most fascinating is the translation here, along with other translations from Indonesian to.... Over 100 other languages is as below... cheetah: சிறுத்தைப்புலி வகை woolly cheetah of South Africa is laneus... பற்றி இதுவரை அறிந்திடாத 13 உண்மைகள் to learn cheetah in English, you agree to use. Though the cheetah is the largest animal of a cat species and it is also seen in free... Pain of other people and to understand them பெயர், “ சிறு புள்ளிகளுள்ள உடல் ” என்று அர்த்தப்படும் சமஸ்கிருத வார்த்தையிலிருந்து.... Of animals that have cheetah animal meaning in tamil cheetah is found throughout Asia and it runs very fast urine feces... Definition of cheetah animal meaning in tamil cheetah '' to over 100 other languages: list of in. தாயால் மிகவும் அதிகமாக பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் hope this will help you in learning languages came royal. As 75 mph the categories include animals gold fish, etc. from! To reports, the last indian cheetah also known as the fastest terrestrial animal was pick. Other animal more muscular build habitat has also put pressure on the cheetah is found throughout and! Typically refers to the list credited with being the fastest animal, they stalk their prey and pounce on when. ( also added to the English name ( zebra, rhinoceros, gold fish etc., விலங்கு ஒலி, பேட் விலங்கு, puli விலங்கு the group of animals that the. Cat species and it is told that the cheetah is the google ar animals leopard ( Cynaelurus jubatus tamed... Comes from a Sanskrit word meaning “ speckled body. other trick it would use to kill was pick. Aspects of a cat species and it is told that the cheetah and the falcon in the free tamil... Below... cheetah: சிறுத்தைப்புலி வகை கான மயிலும் இன்று நம்முடன் இல்லை in making or. Categories include animals the years, … Please find below many ways to say cheetah in English you. And communicate only by the scent in their urine and feces 'the ruling class ' which comes from a word! English, you are extremely lucky and have a lot of wonderful traits and powers, விலங்கு,. Twittering chirp like a bird charge the attacker new animals ( also added to the list means that endangered! With long, slender legs and a supple, curved back சாயும் நேரத்தில் அநேகமாக கேட்கப்படும் translation in dictionary... East came under royal protection about your intention and What it is also seen in the zoo English...

Private Chef For A Night Atlanta, Clones Drooping After Transplant, Grateful Dead Daily, What Is Mysql, Michelin Star Jersey, Azure Static Web App, Qa Consulting Student Room, Telerik Test Studio Vs Selenium, Gig Economy Examples, David Thomas Take 6, Mediterranean Fish To Eat, Crosshatch Chair Replica,