Transfery na letiská

        Destinacia                       Osobné Auto                
          Mikrobus           
 
Zvolen - Schwechat           165,- €              180,- €
Zvolen - Budapešť           120,- €              135,- €
Zvolen - Bratislava           130,- €   *              145,- €  *
Zvolen - Košice           135,- €   *              150,- €  *
Zvolen - Praha           330,- €               380,- €
Zvolen  1.hod./paušal             25,- €                30,- €
Ostatné km bez DPH             0,33 €                0,40 €
Stojné na 1 hod.               5,- €                  5,- €

* cena bez DPH
-pri cestách začínajúcich a končiacich mimo SR sa DPH neučtuje.